Saturday, 30 June 2012

Country Club India Ltd – Mr. Sadanand has celebrated his Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on June 29, 2012.


Country Club India Ltd – Ms. Seema Rani, Membership No. CCDL11V10LW11035 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from June 29, 2012.


Country Club India Ltd – Mr. A. Shiva Kumar, Mr. BS Phani Varma, Mr. Nitin Deshpande, Mr. Soloman Babu have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on June 29, 2012.Country Club India Ltd – Mr. Atit H Shah, Membership No. CC MU2 KOOLLIFE 5S 141 F, Mr. Jagdish Ramkrishnani, Membership No. MU7KOOL 352C have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on June 29, 2012.Country Club India Ltd – Mr. Mukesh, Mr. Ketan Shah, Mr. Laloo Mistry, Paresh Prekh have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on June 28, 2012.

Country Club India Ltd – Mr. Sanjeev Kumar Bali, Membership No. CC05DELCKP30L363, Mr. Savita Puri, Membership No. CCDL11V30LW11238, Mr. R A Pandian, Membership No. KOOL191N have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from June 28, 2012.Country Club India Ltd – Mr. Kumar Manoj Singh, Mr. Shashidhar, Mr. J. Balakrishna, Ms. Neelu Chatlani have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on June 28, 2012.

Country Club India Ltd – Ms. Chitra Doshi, MembershipNo. BMLC 179, Ms. Shruti Shailesh Mulky, MembershipNo. BLMS-956, Mr. Shri C.K Patkar, Membership No. CVMU1 CLUB 30 L W101937 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on June 28, 2012.
Country Club India Ltd – Mr. Amit Champaneria, Mr. Bhavin Kadivala, Mr. Rajan Rudalal, Mr. Prashant Soni, Mr. Sanket Guha, Mr. Shailesh Shah, Mr. Vinayak Parikh, Mr. Gaurang Vora, Mr. Jimi Shah, Mr. Nitish Josyi, Mr. Shreyansh Sanghvi have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on June 27, 2012.
Country Club India Ltd – Mr. Uday Ganguly, Membership No. CC06DELCKP30L280, Mr. Tapati Ganguly, Membership No. CC06DELCKP30L280 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from June 27, 2012.Country Club India Ltd – Mr. Laxma Reddy, Mr. Mohd Sulaiman Ahmed, Mr. Priya Beldas, Mr. T. Ravi Kanth have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on June 27, 2012.

Country Club India Ltd – Mr. Mahendra Prakash, Membership No. BLMV-165, Ms. Nagama Atiqe, Membership No. CCMU2KOOL LIFE 5S-265, Mr. Mahesh M.Kalbere, Membership No. MMP-805 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on June 27, 2012.
Country Club India Ltd – Mr. Rudradattsingh Waghela, Membership No. MILA – 586, Mr. Pravin & Mrs. Manisha Mital, Membership No. KLCV – 1030028 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on June 27, 2012Country Club India Ltd – Mr. Sudgir Vora, Membership No. MILA – 2528 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on June 26, 2012


Country Club India Ltd – Mr. Rajendrakumar Patel, Membership No. CVAH1CLUB5LB – 114809, Ms. Deleena Mathai, W/o. Mr. John Mathai No -KLCVAMP-115/ 0077 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on June 25, 2012