Saturday, 29 September 2012

Mr. Rajeshkumar Ariwala, Mr. Girishkumar Sanghavi, Mr. Premal N Vankawala, Mr. Vanita S Gupta, Mr. Uday R Shah, Mr. Vipinkumar Yadav, Mr. Yashvi N Shah have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on September 28, 2012 - Country Club India Ltd.
Mr. B. Srinivas, Mr. Ch. V. Subba Rao, Mr. TK Mohan Rao have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on September 28, 2012 - Country Club India Ltd.
Mr. Jageshwar Prasad Pandey, Membership No. CCMU1BCLUB5SB18311, Ms. Varsha Multani, Membership No. BLMD368 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on September 28, 2012 - Country Club India Ltd.Mr. Harsh Parikh, S/o. Mr. Sharad Parikh, Membership No. CCAH16KLL – 59577, Mr. Salim Pipadwala, Membership No. MILA–1916, Mr. Virbhadrasinh Jhak, Membership No. CGPI – 580013, Ms. Jyotika Bhatt, W/o. Mr. Dhrupen Bhatt, Membership No. CVAH2CLUB5LB – 123259 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on September 27, 2012 - Country Club India Ltd.
Ms. Rashida, D/o. Mr. Ismail Kotawala, Membership No. MILA - 2025), Ms. Heli Shah, D/o. Mr. Nirav Shah, Membership No. MILA – 475 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on September 26, 2012 - Country Club India Ltd.Thursday, 27 September 2012

Sunil S Patel, Minu Nimish Parikh, Satish Dholakiya, Shiren S Anjirwala, Ajaykumar Shah, Jayprakash S Shah, Jagdish A Gandhi have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on September 26, 2012 - Country Club India Ltd.
Ms. G. Nagamani, Mr. LRS Srinivas have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on September 26, 2012 - Country Club India Ltd.Mr. Ajay Shantaram, Membership No. CVMU2BCLUB 5SB109956 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on September 26, 2012 - Country Club India Ltd.


Lalit C Gheewala, Dipesh N Shah, Jagruti Modi, Kamlesh N Modi, Nirav R Jhaveri, Mahes Vaklaria, Manish Kabrawala, Maulik C Shah, Praful Saw, Sanjiv Mittal, Rushad Botha, Sanjeev Goyal, Sauril Mehta have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on September 25, 2012 - Country Club India Ltd.