Monday, 29 October 2012

Mr. Dilip Gopal Kamat, Membership No. CCMU4CLUB has celebrated his Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on October 28, 2012 - Country Club India Ltd.


Mr. Kushal Sharma, Membership No. CCDL06BCLUB5SB12360, Mr. Pooja Pathak, Membership No. CVG01BCLUB5SB114556, Mr. Abhijeet Pathak, Membership No. CVG01BCLUB5SB114556, Mr. Sudipto Chakraborty, Membership No. CK607N have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from October 28, 2012 - Country Club India Ltd.

Mr. Y. Ravindra Reddy, Mr. TR Kukreja, Mr. Rajesh Agarwal have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on October 28, 2012 - Country Club India Ltd.
Pankaj Gandhi, , Piyushkumar Vaniawala, Shailesh D Kothari, Vijaykumar Dudhwala, Naveen Sharma, Deepak K Kawedia, Karan J Patel, Maulik C Shah have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on October 27, 2012 - Country Club India Ltd.

Mr. Parneet Bindra, Membership No. CCDL11V30LB12800, Ms. Sadhna Andley, Membership No. CCDL10V10LB13212, Mr. Tushita Wadhwa, Membership No. CCDL10BCLUB5SB11703, Mr. Rakesh Wadhwa, Membership No. CCDL10BCLUB5SB11703 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from October 27, 2012 - Country Club India Ltd.

Mr. M. Gouri Shankar, Mr. S. Suri, Mr. V. Anand Kumar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on October 27, 2012 - Country Club India Ltd.
Ms. Varshaben Panchal, W/o. Mr. Vijay Panchal, Membership No. DT130AHMZING5L – 0238, Ms. Krupa Solanki, D/o. Mr. Jatin Solanki, Membership No. CCAH35CLUB30LB – 61059 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on October 27, 2012 - Country Club India Ltd.Dhruvisha Shah, Bhavin D Shah, Dharmendra S Thakkar, Mayank Dalal, Manish K Kabrawala, Maulik V Shah, Nirav Shah, Paresh N Gandhi, Piyushkumar Vaniawala, Prasant N Gandhi, Nitin B Mehrotra, Nirav Shah, Maulik Shah, Paresh N Gandh, Dr. Pravin Soni, Dharmendra S Thakkar, Dhruvisha Shah, Manish K Kabrawala, Jayesh Modi, Lalit Shah, Dr. Pravin Soni, Jayesh Modi, Bhavin D Shah, Paresh N Gandhi, Piyushkumar Vaniawala, Prasant N Gandhi have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on October 26, 2012 - Country Club India Ltd.Mr. Sushil Agarwal, Membership No. CCDL03V10LW11051 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from October 26, 2012 - Country Club India Ltd.


Mr. Aaron Fijo, S/o. Mr. Joy Fijo, Membership No. DT135 – 10040 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on October 25, 2012 - Country Club India Ltd.


Ms. Bela Shah, W/o. Mr. Samir Shah, Membership No. MILA – 4484, Mr. Meghraj Waghmare, Membership No. PPM – 259, Mr. Bharat Soni, Membership No. MILA – 4086, Mr. Chandresh Tarakhiya & Mrs. Smita Tarakhiya, Membership No -CVAH1CLUB – 103579 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on October 24, 2012 - Country Club India Ltd.