Friday, 29 March 2013

Mrs. Nimisha has celebrated her Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 28, 2013 - Country Club India Ltd.


Mr. P. Shiva Kumar has celebrated his Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 28, 2013 - Country Club India Ltd.


Mr. De Silva has celebrated his Happy Moments at Country Club, Kandy, Colombo, Srilanka on March 27, 2013 - Country Club India Ltd.Mr. AV Krishna, Mr. Prashanth Reddy, Ms. Vijaya have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 27, 2013 - Country Club India Ltd.Mr. Narasimha Rao has celebrated his Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 26, 2013 - Country Club India Ltd.


Mr. Dharam Chile has celebrated his Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 25, 2013 - Country Club India Ltd.


RAJESH K. SRIVASTAV, Membership No. CC01DELKOOL30L124 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 25, 2013 - Country Club India Ltd.


VIJAY N KOSAMBIA, DARSHAN R MODI, GIRDHARI M SUKHDEV have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 24, 2013 - Country Club India Ltd.
Mr. Subhash, Mr. Bhupendra have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 24, 2013 - Country Club India Ltd.RAJESH GOEL, Membership No. CCDL10V10LB10678, RAVI NARANG, Membership No. CCDL11V30LW9946 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 24, 2013 - Country Club India Ltd.ASHOK MEHTA, AMIT A SHAH, AMIT R SHAH, ATUL C MEHTA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 23, 2013 - Country Club India Ltd.

GARIMA CHOUDHARY, Membership No. CC01DELCK5L304 has celebrated his Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 23, 2013 - Country Club India Ltd.


Mr. E. Shashi Kumar, Mr. Suraj Thatipalli have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 23, 2013 - Country Club India Ltd.Saturday, 23 March 2013

NIMESH N RANGOONWALA, TEJAS J VAN, MAYA F SHAH, PRITUL K SHAH, DHARMENDAR KUMAR, NANDLAL R SACHWANI, CHANDRESHKUMAR N BODIWALA, DR.VIPUL A SHAH have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 22, 2013 - Country Club India Ltd.

Mr. Desai, Mr. Ramakant have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 22, 2013 - Country Club India Ltd.ASHA RANI, Membership No. CCDL11BGCLUB30LB13305, SUSHIL KUMAR GOEL, Membership No. CC11DEL10L2234 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 22, 2013 - Country Club India Ltd.Mr. Surendra Babu, Mr. Naresh Kumar, Mr. S. Susheel have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on March 22, 2013 - Country Club India Ltd.
Mr. Rajesh Brid, Mr. Jatin have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 21, 2013 - Country Club India Ltd.ASHOK RAJ KAPOOR, Membership No. CCDL06V30LW7841, JEETSINGH, Membership No. CCDL06CLUB9270, POOJA MATHUR, Membership No. CCDL11V10LW1396, SUNANDA MATHU, Membership No. CCDL11BGCLUB30LR14513 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Faridabad, Delhi (NCR) from March 21, 2013 - Country Club India Ltd.
HARSH J SHAH, ASHIK R CHAHWALA, GAURAV B DESAI, KAMLESH H PANWALA, VINIT R SHAH, MOHIL B SHAH, RASIK M SUDANI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 20, 2013 - Country Club India Ltd.