Friday, 26 April 2013

Mr. AV Chandra Pal, Mr. Inrajit Singh, Mr. Sudip have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 24, 2013 - Country Club India Ltd.
Mr. Ashish Jain, Mr. Chandra Kumar Singh, Mr. V. Vinod Kumar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 23, 2013 - Country Club India Ltd.
Mr. Ch. Aruna Prasad, Mr. Varun have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 22, 2013 - Country Club India Ltd.MR ANKIT SHAH S/O MR TUSHAR SHAH MEMBERSHIP NO -CCAH35CLUB – 64298, MS TVASITA CHANDARANA D/O MR KUNAL CHANDARANA MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB30LW – 115672, MR PARAG SHETH MEMBERSHIP NO -CVAMP58AHMKOOL30L – 0170, MR HARESH NAYAK MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB – 114244 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on April 21, 2013 - Country Club India Ltd.

MR MINESH BHATT & MRS SHRADDHA BHATT MEMBERSHIP NO -MILA – 2643, MR HITESH PRAJAPTI & MRS KAMINI PRAJAPATI MEMBERSHIP NO -CV137AHMKL30L – 0222 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on April 17, 2013 - Country Club India Ltd.Tuesday, 23 April 2013

YOGESH SHAH, SANJAY R PATEL, VINESH P VYARAWALA, HIMALAY JARIWALA, AJAY D PATEL, HARIBHAI M PATEL, NANESH SHAH, KETAN C SATRA, MEENU SINGH, ZARNA R DEDANIA, ROHITKUMAR J MODI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 22, 2013 - Country Club India Ltd.
Mr. Sandeep, Ms. Poonam have celebrated his Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on April 22, 2013 - Country Club India Ltd.HARADAS ROY, BHAVESH V JHADHAV, DIVYESH H KAPADIA, RITESHKUMAR K DARJI, HEMANT V PRAJAPATI, KALPESH R TALIA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 21, 2013 - Country Club India Ltd.Mr. B. Kishore Kumar, Mr. CHNB Subudhi, Mr. Heeral Joshi, Mr. Pawan David have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 21, 2013 - Country Club India Ltd.

JIGAR DESAI, AKHILESH SOMANI, HITESH A SHETH, NIRLEP U DESAI, KALPESH M SHAH, NILESH PATEL have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 20, 2013 - Country Club India Ltd.


Mr. Harish Babu, Mr. Hari Krishna have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 20, 2013 - Country Club India Ltd.
RAKESH SHAH, DEEPAK MUKATIWALA, DHIREN KHATIWALA, KAMLESH N MORLI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 19, 2013 - Country Club India Ltd.

BIREN K SHAH, BHARAT D SHAH, BHAVESH V JADHAV, DIMPLE GANDHI, MAYANK M DALAL, GAURAV S GUPTA, JAGDISH B SONI, MEHUL K DOSHI, NIRAJAN M METAWALA, MITESH T PATEL, MUNJAL L SHAH, PARESH R VANIAWALA, RITESHKUMAR K DARJI, RAJU JAIN have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 18, 2013 - Country Club India Ltd.