Wednesday, 31 July 2013

Prakash, Shankar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Sarjapur Road, Bangalore on July 28, 2013 - Country Club India Ltd.Nihal Saukar K have celebrated their Happy Moments at Country Club, Mysore Road, Bangalore on July 28, 2013 - Country Club India Ltd.


Nageswara Rao, T. Ashok Raj have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on July 28, 2013 - Country Club India Ltd.MR ASHWIN CHAVDA MEMBERSHIP NO -CVAH2BCLUB5LB152329 – 4757, MR NAIMESH PATEL MEMBERSHIP NO -CVAH2BGCLUB30LBN – 151506, MR PRADIP TRIVEDI MEMBERSHIP NO -CVAH2BGCLUB30LB – 151511 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on July 28, 2013 - Country Club India Ltd.
Puneet, Venkata have celebrated their Happy Moments at Country Club, Sarjapur Road, Bangalore on July 27, 2013 - Country Club India Ltd.G. Prasanna Kumar, G. Uday Shankar, KL Krishna Murthy have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on July 27, 2013 - Country Club India Ltd.
MS JAGJEETKAUR KHALSA MEMBERSHIP NO -CVAH2BGCLUB30LB – 152325, MR YASH VAGHELA S/O MR KIRIT VAGHELA MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB – 96668, MS SEJAL SHAH W/O MR JIGAR SHAH MEMBERSHIP NO -MILA – 825 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on July 27, 2013 - Country Club India Ltd.
ASHISH D SHAH, DHARMESH R VANIAWALA, DR MUKESH KAPADIA, BRIJAL K MODI, DR ROHIT H GAJIWALA, GANESH S JAIN, HITESH I VELAWALA, MAULIK V SHAH, NEERAJ V PANDYA, PANKAJ S VANKAWALA, PRITESH P SHAH, RITESH R DOCTOR, VIJAYKUMAR I MEHTA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on July 26, 2013 - Country Club India Ltd.


M. Sunitha have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on July 26, 2013 - Country Club India Ltd.


Gupta, Senthil, Amit Kumar, Hari Prasad have celebrated their Happy Moments at Country Club, Sarjapur Road, Bangalore on July 25, 2013 - Country Club India Ltd.

AV Umakanth, Ch. Naveen Kumar, D. Uma Maheshwara Rao, T. Uday Bhaskar Rao, VVS Sarma have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on July 25, 2013 - Country Club India Ltd.


G.Yrya, Ashok have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on July 25, 2013 - Country Club India Ltd.MR JAGDISH AHIR MEMBERSHIP NO -CVAH2BGCLUB30LB – 152948, MS JHEEL BANSAL D/O MR RAJESH BANSAL MEMBERSHIP NO -MILA – 1804 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on July 25, 2013 - Country Club India Ltd.KAVITA R MEHTA, BHAVESH JADAV, BRIJESH PASTAGIYA, KUNTAL D GAJJAR, SANDIP K SHAH, NIMESH S SHUKLA, SONIYA V BAJAJ, SHAILESH SHAH have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on July 24, 2013 - Country Club India Ltd.