Wednesday, 28 August 2013

M. Vinay Kumar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 26, 2013 - Country Club India Ltd.


MR SAHIL PATEL S/O MR TARAK PATEL MEMBERSHIP NO -CCAH35BGCLUB30LB – 63991, MR YASH JANI S/O MR NRUPESH JANI MEMBERSHIP NO -CVAH2BPCLUB10LB- 133060 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 26, 2013 - Country Club India Ltd.G. Vijay Reddy, K. Shyam Prasad have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 25, 2013 - Country Club India Ltd.MR SURESH UDERNANI MEMBERSHIP NO -MILA – 1698, MR VISHAL SHAH MEMBERSHIP NO -CVAH2CLUB5LB – 120009, MS RITA MEHTA W/O MR K.K.MEHTA MEMBERSHIP NO -CVAH2BPCLUB10LB – 139647, MR BHARAT BHATT MEMBERSHIP NO -CCAH35BPCLUB10LB – 36033, MS JAYSHREE SONI W/O MR SUNIL SONI MEMBERSHIP NO -MILA – 1294, MS SHILPI MISTRY W/O MR MUKESH MISTRY MEMBERSHIP NO -CVAH2BGCLUB30LB – 1303667 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 25, 2013 - Country Club India Ltd.N. Ananth Murthy have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 24, 2013 - Country Club India Ltd.


MR SHLOK PATEL S/O MR PANKAJ PATEL MEMBERSHIP NO -CCAH35BCLUB5LB – 65405 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 24, 2013 - Country Club India Ltd.


Bhavana Asthana, K. Anil have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 23, 2013 - Country Club India Ltd.MR JINAL PATEL MEMBERSHIP NO -CCAH35BGCLUB30LB – 62716 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 23, 2013 - Country Club India Ltd.


MS PRITAL SHAH W/O MR MANOJ SHAH MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB – 112139 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 22, 2013 - Country Club India Ltd.


PGV Sagar, Bala Subrahmaniyam have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 21, 2013 - Country Club India Ltd.MS DIPTI SHAH W/O MR HASMUKH SHAH MEMBERSHIP NO -MILA – 1315, MR UDAY DAVE S/O MR DIPAK DAVE MEMBERSHIP NO -CCAH13V10LB – 65052 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 21, 2013 - Country Club India Ltd.MR RAMESH KAWATRA MEMBERSHIP NO -CVAMP103AHMKOOL30L – 0015 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 20, 2013 - Country Club India Ltd.


Vikram Jain have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 19, 2013 - Country Club India Ltd.


MR HITESH LAVINGIYA MEMBERSHIP NO -MILA – 3569 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 19, 2013 - Country Club India Ltd.


Anand, Buchi Reddy have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 18, 2013 - Country Club India Ltd.MR MAYANK SUKHADIA MEMBERSHIP NO -CVAH2BCLUB5LB – 122831 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 17, 2013 - Country Club India Ltd.


MS LABDHI SHAH D/O MR NIRAV SHAH MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB – 115910 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 16, 2013 - Country Club India Ltd.


Monday, 19 August 2013

MS PRANSHI GANDHI D/O MR CHINMAY GANDHI MEMBERSHIP NO -CCAH35BCLUB30LB – 62834 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 14, 2013 - Country Club India Ltd.


J. Propulla Chandra have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 12, 2013 - Country Club India Ltd.


AKSHAY R DALWALA, BHARAT B VARIYA, BHAVESH J DESAI, GIRIRAJ R KOTHARI, PARUL V CHOKSHI, RUPESH L CHANDRANA, YOGESH B JAGLAGANESHWALA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on August 11, 2013 - Country Club India Ltd.
AV Umakanth, M. Narayana Rao have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 11, 2013 - Country Club India Ltd.Amit, Kaushik, Sarad have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on July 11, 2013 - Country Club India Ltd.
MR ASHWIN SHAH MEMBERSHIP NO -MILA – 812 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on August 11, 2013 - Country Club India Ltd.


AMAR J NAIK, ASHISH CHAUDHARY, BHAVESH H PIPALIYA, DINESH LATHIDADIA, DIPIKA D PATHAK, MAHESHKUMAR D JOSHI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on August 10, 2013 - Country Club India Ltd.Prasad have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on August 10, 2013 - Country Club India Ltd.