Wednesday, 18 December 2013

HETAL PATHAK, SANJAY PATIL, NANDINI PATEL, SUNIL have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on December 16, 2013 - Country Club India Ltd.

SANJEEV B, SHREYANS BAFNA, HIREN CHANDRAKANT, MAHADEV SARDAR, DHAVAL K, RAHUL KANANI, SAMEER CHANDRAKANT , PRASHANT HARSHAD THAKKAR, VIPUL J . BHUVA, BASKAR M, SUDHA D. SHARMA, G. VISHAL, SANJAY. C have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on December 15, 2013 - Country Club India Ltd.
Ajith Singh, K. Ashok, Mohd. Dawood Khan, Ramesh Reddy have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on December 15, 2013 - Country Club India Ltd.

Sanjay Kumar V, Rajesh Ramesh, Ramesh N, Sanjay Surendra K, MIHIR VAIDYA, GAUTAM CHOLLERA, DERAYUS SIGANPORIA, ABHIJIT D OZE have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on December 15, 2013 - Country Club India Ltd.

Mr. Bankim Panchal Membership NO-CVAH2CLUB10LB144114, Mr. Manoharlal Wadhwani Membership NO-CVAH2CLUB5LB123051 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on December 15, 2013 - Country Club India Ltd.Anil, S. Veera Chary, M. Ravi Kumar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on December 14, 2013 - Country Club India Ltd.
Mr. Biren Shah Membership NO-CVAH2BCLUB5LB161689 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on December 14, 2013 - Country Club India Ltd.


MUKESH SHARDA, Ramchandra L, Sohin Satish Merchant, Sanjay K, Bhavesh C.Modi, Bharati Jadav have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on December 13, 2013 - Country Club India Ltd.Mr. Rahul Narang (S.O) Mr. Mukesh Narang Membership NO- CVAH1CLP90861 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on December 13, 2013 - Country Club India Ltd.


Mrs.Dipti Pore have celebrated their Happy Moments at Country Club CK 27, Koregaon Park, Pune on December 12, 2013 - Country Club India Ltd.Anand Murthy have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on December 12, 2013 - Country Club India Ltd.


Mr. Rudransh H Joshi (S.O) Mr. Hitesh Joshi Membership NO-CL580153 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on December 12, 2013 - Country Club India Ltd.


HETAL V. GOYANI, DINESH B. BAGDE, AAISHINI SHAH, BHABIKA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali , Mumbai on December 11, 2013 - Country Club India Ltd.