Thursday, 16 January 2014

ASHISH, DHARMESH, DHARMESH, HARSHESH, HIREN SHAH, JAYESH SHAH, KAUSHAL, PRAVIN, SANDIP, URVESH have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on January 13, 2014 - Country Club India Ltd.


BHUPENDRA, DARSHIT, MAHESH, NIMESH,SHEJAL, SUNIL PANCHAL, VIRAL SHAH have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on January 12, 2014 - Country Club India Ltd.Mr. Hemant Khammer Membership NO- CVAHP-CL1032S-CLS0010, Mr. Mahesh Gondalia Membership NO--CVAH2CLUB2CLUB30LB12447 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on January 12, 2014 - Country Club India Ltd.ALPESH, FULIN, JIGNESH, MAHESH, MANISH, MAYANK, MINESH, NAINESH, RAJESH, SHALIN, SONI, TITHI, VAISHALI, VINIT, VINOD have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on January 11, 2014 - Country Club India Ltd.
Rohit, Ifa Bhaldar, Neeraj Shah have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on January 11, 2014 - Country Club India Ltd.

ASIM MOTIWALA, BHADRESH RATHOD, CHIRAG A,ILYASH ABDUL, JUGAL KISHORE, KETAN P, MADHAB,MAULIK J SHAH, PRITESH SHAH, RATAN, SUDHIR have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on January 10, 2014 - Country Club India Ltd.Sharifa, Chanchal Das, Raja Khan, Vishram D have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on January 10, 2014 - Country Club India Ltd.