Friday, 28 March 2014

Vineet, Dharmesh, Jaipal have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 27, 2014 - Country Club India Ltd.
SANDEEP DESAI, BRIJESH K PATEL, HITESH K PATEL, JAY J KUKREJA, JAYESH C BHAGWAKAR, JIGISHA, JIMISH A SHAH, KAUSHIK N SHAH, NIMESHKUMAR SHAH, PARESH TALAVIYA, RAJESH GANDHI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 24, 2014 - Country Club India Ltd.
VIJAY KOSAMBIA, AMITBHAI A SHAH, ASHOK MEHTA, ATUL, DARSHAN PATEL, DARSHAN R MODI, GIRDHARI M SUKHDEV, HEMANT SURTI, HIRENBHAI PAGHADAR, KALPESH BODAWALA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 23, 2014 - Country Club India Ltd.Himanshi, Girish, Kunal Shah have celebrated their Happy Moments at Country Club, Kandivali, Mumbai on March 23, 2014 - Country Club India Ltd.
Yonus M, Sameer Sehgal, Lokesh o Jain have celebrated their Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on March 23, 2014 - Country Club India Ltd.

Mr. Hemant Khamar Membership No- CVAHP-CL1032H-CLS0010 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on March 23, 2014 - Country Club India Ltd.


VIVEK GHEEWALA, AMISH H FRUITWALA, ASIM MOTIWALA, CHANDRESHKUMAR BODIWALA, DHARMENDRA KUMAR, FAISAL SHINIGWALA, FRANK SHAH, NIMESH RANGOONWALA, PRITUL K SHAH, TEJAS SHAH, VIPUL A SHAH have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 22, 2014 - Country Club India Ltd.
SHAILESH D KOTHARI, ACHIN A SHAH, AKSHAY, BHAVESH SHETH, ILYAS ABDUL RAHIM KALADIA, MANOJ THAKKAR, RAMA SHANKAR have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on March 21, 2014 - Country Club India Ltd.