Thursday, 28 May 2015

AATISH SADADIWALA SPOUSE B,DAY JIGSHA, ASHISH D S SELF B,DAY, BHAVIK KAKKAD CHILD B,DAY HARSH, DEEPAK KHESHWANI SPOUSE B,DAY KAVITA, JAYSHREE & RAJESH SHAH A,SARY, JIGISHA & JIGNESH CHOKSI A,SARY, LALIT TAKWANI A,SARY, MAHESH ASHRA CHILD B,DAY MOHIN, MUKESH ASTI CHILD B,DAY MAHEK, NAVIN K P CHILD B,DAY ROHAN, NIMISHA & VARAL SHAH A,SARY, PINANG DHABUWALA SPOUSE B,DAY ASHOK, PUNAM & SAMIR DUDHWALA A,SARY, RAHIM JUDA SELF B,DAY, RAJAL SHETH SPOUSE B,DAY, REBINA & SAJID SARKAR A,SARY SATISH KAPADIA CHILD B,DAY FARRY, SHOBHANA & ANIL MEHTA A,SARY, SURENDRA JAIN SPOUSE B,DAY NAYANA, SWETAL SRUTI CHILD B,DAY KARNAV, VANITA DESAI SPOUSE B,DAY MUKESH, VIRENDRA RANA SELF B,DAY have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 30, 2015 - Country Club India Ltd.AJAY T A'SARY AJAY & DIMPALE, BHUMIKA A'SARY BHUMIKA & NILESH, BIPIN C P A'SARY BIPIN & PRABHAVATI, BRIJESH P CHILD B'DAY KANGNA CHIRAG G CHILD B'DAY KARSH, HIMANSHU K G CHILD B'DAY MISHA, JAYESH N BHANDERI A'SARY JAYESH & DAXA, JENISH G G CHILD B'DAY YASH, JIGNESH M C CHILD B'DAY SHIKHA, K R GOPALKRISHNAN CHILD B'DAY ANIRUDH, KRUTIKA J CHILD B'DAY DUTT, MAYA M S A'SARY MAYA & MANISH, MEHUL C CHILD B'DAY HETAL, MO. HANIF J CHILD B'DAY ALI PARESH C G CHILD B'DAY DARSH, PIYUSH P J CHILD B'DAY JENISH, RAJENDRA K M SELF B'DAY, SANDHYA J P CHILD B'DAY RAJNANDANI, SANJIV M CHILD B'DAY OSHIN, SHENAZ K D CHILD B'DAY AMEENA, SURENDRA J A'SARY SURENDRA & NAINA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 29, 2015 - Country Club India Ltd.


Members have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on April 29, 2015 - Country Club India Ltd.


AJAY V G CHILD B'DAY VANDAN, ALPESH D L A'SARY ALPESH & SONAL, ASHISH H K SELF B'DAY, DARSHIT R J A'SARY DARSHIT & AVNI, DHARMESH M S CHILD B'DAY BHUMI, DINESH V K CHILD B'DAY BRISHTI, HARNISH B A'SARY HARNISH & DEVINA, PRAFUL D S CHILD B'DAY DHIRAL, RAHUL ARUN S CHILD B'DAY VIKRANT, SANJAY S SPOUSE B'DAY NEENA, SHAILENDRA V CHILD B'DAY PANSHUL, VRUNDA M S CHILD B'DAY ANSHULI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 28, 2015 - Country Club India Ltd.