Thursday, 16 June 2016

BIMAL D CHILD B'DAY JINAL, CHETAN S A'SARY, PRITESH R D SPOUSE B'DAY RINKU, PRATIKSHA A A'SARY, VIJAY L CHILD B'DAY VATSAL, VIMAL B CHILD B'DAY JENNY, VIJAY P A'SARY, KRUPAL D T SELF B'DAY SHRIPAL S SPOUSE B'DAY ASHA, VIJAY S SEELF B'DAY, VIJAY R P A'SARY SUNIL P CHILD B'DAY HITANSHEE, VINESH V SELF B'DAY, BHARAT J M A'SARY, BHADRESH H M CHILD B'DAY SMITH, BHAVNA L SELF B'DAY have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on May 30, 2016 - Country Club India Ltd.

MANOJ SAXENA MEM NO CVAH1KLL101005 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on May 30, 2016 - Country Club India Ltd.


MANISH K SPOUSE B'DAY NILAM, JIGAR K S SPOUSE B'DAY PURVI, NILESH C CHILD B'DAY PARTH, NEHA R S SELF B'DAY, BHAVIK P C SPOUSE B'DAY KINNARI, AKSHAY B A'SARY, PARESH J K SELF B'DAY, ASHOK G A'SARY VIRENDRA M G SPOUSE B'DAY HETAL, SONAL A G A'SARY, SHAILEN P B CHILD B'DAY POOJA, MANGI PARESH P SELF B'DAY, SHAILESH C M CHILD B'DAY PARTH, NIKUNJ C S SPOUSE B'DAY SUGUNA, MANISH J S SPOUSE B'DAY PARUL, MANGI PARESH P A'SARY, have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on May 29, 2016 - Country Club India Ltd.

JAGDISH BODAKE MEM NO CLB580042, GAURAV SHAH MEM NO CVAH2BPCLUB30LB216555 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on May 29, 2016 - Country Club India Ltd.DAMU P SELF B'DAY, SHAILEN P B SPOUSE B'DAY KANAN, HARISH G CHILD B'DFAY JANVI, SONAL H S SELF B'DAY, ABHAY P S SELF B'DAY, SANJAY K C SE'F B'DAY, JAY D M SELF B;DAY, SURAJ G SPOUSE B'DAY MANISHA, MANISH M SELF B'DAY, UVESH G CHILD B'DAY UMAR, PRATIK B FATHER B'DAY have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on May 28, 2016 - Country Club India Ltd.
PAVLIK SHAH MEM NO CCAH35TCLUB71563, CHHAYA RAVAL MEM NO CVAH1CLP90950 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on May 28, 2016 - Country Club India Ltd.MANISH M SPIOUSE B'DAY DRISHTY, DIPAK K G CHILD B'DAY JAIVAL MANISH K V A'SARY, SHRUTI V S SELF B'DAY, ANAND P M SELF B'DAY SANDIP S A'SARY, DHAVAL I A'SARY, DIVYESH C A'SARY, PRAFUL K A'SARY, BHARAT N M A'SARY, CHAVDA V N A'SARY, SAMIR M SPOUSE B'DAY PUJA, CHANDRESH G CHILD B'DAY AVANTIKA, BHARAT B T A'SARY AMAR H D A'SARY, USAMA CHILD B'DAY FOZIYA, KUMARPAL G CHILD B'DAY MAHEK, DARSHANA P T CHILD B'DAY LAXI, MAHESH S CHILD B'DAY NAITI, JAYESH B A'SARY, ANAT P A'SARY, SHAILESH C B CHILD B'DAY JAY PRAFULL K M SPOUSE B'DAY RUPALI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on May 27, 2016 - Country Club India Ltd.